Giá trị cốt lõi & tính cách thương hiệu (Khái niệm – Mục tiêu – Ứng dụng)
Giá trị cốt lõi & tính cách thương hiệu là những chuẩn giá trị quan trọng làm định hướng & guideline cho rất nhiều hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp như sau. * Văn hoá doanh nghiệp * Truyền thông quảng cáo * Bộ nhận diện thương hiệu * Trải nghiệm khách hàng *… (0 comment)

10 Tips Nhỏ Để Nâng Cao Văn Hóa Công Ty.
Làm được điều này anh em sẽ dễ dàng tuyển dụng, thu hút và giữ chân các nhân sự tốt làm việc ở công ty mình. Với 1 StartUp quy mô nhỏ 5 – 10 người, văn phòng 40m2. Vậy làm thế nào để nâng cao được văn hóa và môi trường làm việc với… (0 comment)