Giá trị cốt lõi & tính cách thương hiệu (Khái niệm – Mục tiêu – Ứng dụng)
Giá trị cốt lõi & tính cách thương hiệu là những chuẩn giá trị quan trọng làm định hướng & guideline cho rất nhiều hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp như sau. * Văn hoá doanh nghiệp * Truyền thông quảng cáo * Bộ nhận diện thương hiệu * Trải nghiệm khách hàng *… (0 comment)