Mẹo nhỏ tránh mất ních Facebook
Một số những lưu ý sau có thể giúp bạn tăng cường bảo mật cho ních Facebook. Không bao giờ tiết lộ cookies cho 1 ai Nếu đã add cookies thì sử dụng trình duyệt khác mà thay đổi mật khẩu , sử dụng trình duyệt cũ đổi vẫn bị mất acc . Không xài… (0 comment)