File robots.txt là gì? Cách để tránh việc đối thủ làm giảm chất lượng Website của bạn
Bạn đã cấu hình file robots.txt của mình đúng hay chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn có một cái nhìn đúng về robots.txt là gì? và cấu hình cho phù hợp, hạn chế việc đối thủ khai thác nhằm hạ điểm chất lượng website của bạn. Robots.txt là gì? 6 cách sử dụng robots.txt… (0 comment)