?? ?Ý ?? ??ả? ????? ?Ạ?? ( gọi tắt là: Tương tác) trên mạng
Cái bạn viết cái này dùng font chữ kỳ quá. bạn muốn viết chữ kiểu này trên facebook thì xem lại bài này https://sangtaotruyenthong.com/viet-ky-tu-dac-biet-chu-gach-chan-chu-nghieng-tren-facebook.html ?. ?ộ? ???? ?ó ?ạ? ?è ?ươ?? ?á?: ?ộ? ???? ?ó ?ạ? ?è ?ươ?? ?á? ?ẽ ??ả? ????? ?ơ? để ?à?? đấ? ??? ??ả?? ?á? 2. Page có nhiều post bị user… (0 comment)