05. Lỗi cơ bản khi QLTT kiểm tra cửa hàng/ kho hàng
CUỐI NĂM CÁC SỐP CHẮC HAY BỊ CÁC ANH QLTT , CÔNG AN KINH TẾ HỎI THĂM Nhẹ thì vài Triệu, nặng thì vài chục Triệu, mà chát chúa thì Giải tán cửa hàng về quê ăn tết ————————————————- Rất nhiều người bạn mình kinh doanh online làm năm bữa nửa tháng ở 1 địa… (0 comment)