Làm SEO là làm gì?
Này cưng, làm thế nào để bài viết này của người ta search từ khoá mà nó lên TOP Goolge? Có 2 cách cho anh: Một là anh SEO nó lên, Hai là anh Adwords cho nó Đm mày trả lời thế thì trả lời làm đéo gì? Thế em nói gì sai không? anh… (0 comment)