Người giàu đang ở đâu?
Sau 1 tuần bế quan toả cảng ngồi tu luyện với 1 mục đích duy nhất đó là tìm xem người giàu đang ở đâu và đến hôm nay đã có một kết quả thành công mỹ mãn. Một tuần đau đầu ngồi nghiên cứu hành vi của người giàu và 1 buổi tối vật… (0 comment)