Lý do hủy đơn hàng chủ yếu là gì?
Trên cộng đồng iSocial, a Nguyễn Lưu Chương có chia sẻ 1 vài hình ảnh trong đó có nói về các nguyên nhân hủy đơn hàng chủ yếu. STTT nghĩ bạn sẽ cần nên đăng tải lại. Danh sách tỉnh thành có tỷ lệ đơn thành công và chuyển hoàn tại Việt Nam. Tác giả:… (0 comment)