9 Cách kinh doanh Online bạn biết được bao nhiêu?
Kinh doanh, quảng cáo, marketing không phải chỉ là bán hàng trên Facebook. Mà còn nhiều đường, nhiều hướng “hiệu quả” khác… Không phải cứ bán hàng trên Facebook “ngon” là hơn người đâu các bạn… ở các kênh khác, người ta đẩy số rất khủng .. và độ ổn định doanh thu cũng cao.… (0 comment)