Chiến dịch Marketing Xưởng vải áo dài
Hưởng ứng tinh thần CHO ĐI của a BÌNH NGUYỄN Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm chạy 1 chiến dịch Marketing mà bắt đầu từ việc mình gần như KHÔNG BIẾT GÌ về Sản phẩm + Khách hàng + Thị trường đến khi chạy bằng tay để tối ưu rồi từ… (0 comment)