Code xóa tất cả thành viên không khả dụng trong một nhóm
Có nhiều tài khoản không khả dụng trong nhóm bị khóa, chẳng để làm gì. Nếu bạn muốn dọn bạn có thể dùng code sau. Bước 1: Lấy ID group bạn cần xóa Bước 2: Vào link (Thay cái ID vào cái linkj sau nhé) https://www.facebook.com/groups/ID_Group_CUA_BAN/unavailable_accounts/ Bước 3: Nhấn F12 => Chọn Consoler Bước 4:… (0 comment)