Cài đặt quảng cáo facebook khi khách hàng click vào sẽ nhận được tin nhắn tự động. Mới đây Facebook update tính năng này và DigimarkVN Chanel đã làm 1 video chia sẻ cách làm này. Phản ứng của khách hàng là rất bất ngờ và giúp thương hiệu, quảng bá sản phẩm khác của bạn… (2 comments)