BITCOIN: What’s next?
BITCOIN: What’s next? * Nợ bài hôm nay mới post lên được phục vụ anh em Trong phiên điều trần ngày 6/2 trước Ủy ban về ngân hàng của Thượng viện Mỹ, hai vị chủ tịch Ủy ban chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai (CFTC) của… (0 comment)

Tôi viết bài này để chia sẻ cho những người mới đầu tư cryptocurrency, gồm cả những người bạn của tôi. Có những nguyên tắc mà tôi đã đúc rút được, là đặc thù riêng của Crypto, có những thứ là nguyên tắc từ đầu tư nói chung cho cổ phiếu, ngoại hối. Vì không… (0 comment)