9 Cách kinh doanh Online bạn biết được bao nhiêu?
Kinh doanh, quảng cáo, marketing không phải chỉ là bán hàng trên Facebook. Mà còn nhiều đường, nhiều hướng “hiệu quả” khác… Không phải cứ bán hàng trên Facebook “ngon” là hơn người đâu các bạn… ở các kênh khác, người ta đẩy số rất khủng .. và độ ổn định doanh thu cũng cao.… (0 comment)

Kinh nghiệm, cách bán hàng Online trên Facebook
Có rất nhiều bạn hỏi mình cách bán hàng online trên facebook hiệu quả. Tại sao người khác bán được hàng ở Facebook còn tôi thì mãi không bán được. Trong bài viết này Tú sẽ tập trung nói về kinh nghiệm và những thủ thuật để bạn dễ dàng bán được hàng trên đây. Cách bán… (0 comment)