Meet Tomorrow’s Leaders – Vietnamese Gen Zers Gặp gỡ các nhà Lãnh đạo của tương lai – Việt Nam Gen Zers.
Trong lúc hoàn thiện các nội dung bổ sung cho tài liệu khoá HR Skills, thấy có tài liệu hay này cho các bạn HR-ers cần đọc. Vì làm nghề HR mà không chịu đọc, cập nhật những thông tin này thì các bạn sẽ “trật lất” từ khâu Tuyển dụng đến Đào tạo. Hãy… (0 comment)