HomeFacebook Marketing

Code xóa tất cả thành viên không khả dụng trong một nhóm

Code xóa tất cả thành viên không khả dụng trong một nhóm
Like Tweet Pin it Share Share Email

Có nhiều tài khoản không khả dụng trong nhóm bị khóa, chẳng để làm gì. Nếu bạn muốn dọn bạn có thể dùng code sau.

/* Developed by Juno_okyo */
(function(e){function f(){var a=c.shift();g(a).then(function(){0<c.length?setTimeout(f,100):console.info("Done!")})}function g(a){var b=new FormData;b.append("fb_dtsg",h);b.append("__user",k);b.append("confirmed",!0);b.append("__a",1);return fetch("https://www.facebook.com/ajax/groups/remove_member/?group_id="+e+"&member_id="+a+"&is_undo=0&source=profile_browser&dpr=1",{credentials:"include",body:b,method:"POST"})}var c=[],h=function(){try{return require("DTSGInitialData").token}catch(b){var a=document.querySelector('[name="fb_dtsg"]');
return null!==a?a.value:null}}(),k=function(){if("function"!==typeof require)return null;try{return require("CurrentUserInitialData").USER_ID||document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)[1]}catch(a){return null}}();fetch("https://www.facebook.com/ajax/browser/list/group_confirmed_members/?gid="+encodeURIComponent(e)+"&order=default&filter=unavailable_accounts&view=list&limit=500&sectiontype=unavailable&start=0&__a=1&fb_dtsg_ag="+encodeURIComponent(require('DTSGInitData').async_get_token),{credentials:"include"}).then(function(a){return a.text()}).then(function(a){for(var b=
/id=\\"unavailable_([0-9]+)\\"/g,d=b.exec(a);null!=d;)c.push(d[1]),d=b.exec(a);f()})})(ID_GROUP);

Bước 1: Lấy ID group bạn cần xóa

Bước 2: Vào link (Thay cái ID vào cái linkj sau nhé) https://www.facebook.com/groups/ID_Group_CUA_BAN/unavailable_accounts/

Bước 3: Nhấn F12 => Chọn Consoler

Bước 4: Thay ID Group và chạy đoạn code trên.

Nguồn: J2Team

Tác giả: Tú Cao

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.