CASE STUDY: MÌNH ĐÃ TỰ TẠO 1 MINI CAMPAIGN VỚI #SHOPEEADS VÀ ĐẠT DOANH SỐ 205TR TRONG 7 NGÀY
Đây là một case study thực tế cho việc làm sử dụng #ShopeeAds để tạo ra độ phủ với lượt hiển thị (impression) và lượng truy cập gần như bằng 1 gói hiển thị lên trang chủ của sàn. BỐI CẢNH:Brand có nhu cầu tăng doanh số cho những ngày bình thường (normal day) do… (0 comment)