HomeFacebook Marketing

Bookmark Link kháng nghị, tất cả vấn đề quảng cáo Facebook

Bookmark Link kháng nghị, tất cả vấn đề quảng cáo Facebook
Like Tweet Pin it Share Share Email

Bạn nhấn CTRL + F để tìm theo từ khóa vấn đề của mình sau đó nhấn vào link bên dưới.

Với trường hợp chat với nhân viên facebook thì cần vào giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6. Facebook có thể hỗ trợ bạn tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

– Chát với suport :
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
– Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
– Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018
– Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
– Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
– Đề nghị nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
– Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
– Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
– Kháng không được phê duyệt qc:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
– Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
– Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
– Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
– Hoạt động bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
– Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463
-Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources
– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557
– Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business
– Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
– Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community
-Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help
– Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/
– Xin Nâng ngưỡng
Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

– Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content
– Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
– Câu hỏi về chính sách dữ liệu :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

– Câu hỏi về chính sách dữ liệu :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
– Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
– Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
– Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
– Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
– Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
– Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
– Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
– Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
– Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
– Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
– Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/
– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
– Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
– Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
– Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
– Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
– Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/
– Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
– Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
– Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
– Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
– Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
– Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
– Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
– Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :


– Báo cáo nội dung bị mất trong quá trình kích hoạt lại tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

– Báo cáo sự cố phát lại của video

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

– Báo cáo lỗi trang không khả dụng :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Lỗi tài khoản không hoạt động – không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

– Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
– Xác minh tên

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
– Đổi tên

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
– Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
– Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
– Report sex

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
– Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout
– Xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
– Block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Xác minh lại tài khoản
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

Chính sách quảng cáo

https://www.facebook.com/policies/ads/

Bộ phận quản lý xin hóa đơn thanh toán adaccountcreationsea@fb.com

Truy cập

bị hạn chế, ip bị chặn

https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252

Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Vấn đề email bị người khác sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459

Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

 Quyền riêng, yêu cầu xóa video

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162 

Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 

Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 

Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm quyền https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo vi phạm bản quyền https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Báo cáo vi phạm thương hiệu https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 

Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 

Báo cáo hàng giả https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 

Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp 

Hỗ trợ thanh toán https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Hỗ trợ khóa thanh toán https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Yêu cầu thanh toán https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Phương thức thanh toán bị đình chỉ https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Kiểm tra bảo mật quản trị fanpage https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

Báo cáo sự cố với trang chủ hoặc newfeed https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

Xem lại danh cộng đồng sai danh mục https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537 

Phản hồi về lượt thích trang được quảng  https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

Liên hệ facebook về việc thanh toán https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417

Yêu cầu phê duyệt nhanh quảng cáo https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726

Quảng cáo bị vô hiệu hóa cho trang https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077

Báo cáo một quảng cáo https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

Thanh toán trái phép https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575 

Báo cáo ảnh hoặc video vi phạm quyền riêng tư của bạn trên instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

https://help.instagram.com/contact/504521742987441

Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app

https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478

Yêu cầu hợp nhất tài khoản instagram https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341

Yêu cầu xóa tài khoản instagram trái phép https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460

Yêu cầu xác nhận tên người dùng instagram https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805

Địa chỉ email đã được sử dụng https://help.instagram.com/contact/151081798582137 \

(Yêu cầu xoá tài khoản người mất trên instagram) https://help.instagram.com/contact/1474899482730688 

Báo cáo người dùng chưa đủ tuổi trên Instagram https://help.instagram.com/contact/723586364339719

Báo cáo người dùng đã chết tưởng niệm trên Instagram https://help.instagram.com/contact/452224988254813

Tác giả: Hồ Chí Quyết – Link bài viết gốc tại đây.

Tác giả: Tú Cao

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.