Hướng dẫn thi công ống xoắn HDPE
Cách thi công, lắp đặt cáp điện ngầm sử dụng ống nhựa xoắn Ospen gồm có những bước căn bản sau: 1. Bước 1: Đào rãnh Độ rộng của rãnh đào được quyết định bởi số lượng ống nhựa xoắn HDPE ý muốn được đặt, nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn giữa những ống.… (0 comment)