HomeFacebook Marketing

𝟏𝟒 𝐋Ý 𝐃𝐎 𝐆𝐢ả𝐦 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌Ạ𝐍𝐇 ( gọi tắt là: Tương tác) trên mạng

𝟏𝟒 𝐋Ý 𝐃𝐎 𝐆𝐢ả𝐦 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌Ạ𝐍𝐇 ( gọi tắt là: Tương tác) trên mạng
Like Tweet Pin it Share Share Email

Cái bạn viết cái này dùng font chữ kỳ quá. bạn muốn viết chữ kiểu này trên facebook thì xem lại bài này https://sangtaotruyenthong.com/viet-ky-tu-dac-biet-chu-gach-chan-chu-nghieng-tren-facebook.html

𝟏. 𝐍ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜ó 𝐛ạ𝐧 𝐛è 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐭á𝐜: 𝐍ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜ó 𝐛ạ𝐧 𝐛è 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐭á𝐜 𝐬ẽ 𝐠𝐢ả𝐦 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐡ơ𝐧 để 𝐝à𝐧𝐡 đấ𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮ả𝐧𝐠 𝐜á𝐨

2. Page có nhiều post bị user ẩn, report, gắn cờ nhiều sẽ giảm reach

3. 𝑪á𝒄 𝒑𝒐𝒔𝒕 𝒏𝒉𝒊ề𝒖, 𝒍𝒊ê𝒏 𝒕ụ𝒄, 𝒏𝒉à𝒎 𝒄𝒉á𝒏 𝒔ẽ 𝒍à𝒎 í𝒕 𝒕ươ𝒏𝒈 𝒕á𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕ừ𝒏𝒈 𝒑𝒐𝒔𝒕, 𝒍â𝒖 𝒅à𝒊 𝒄ò𝒏 𝒍à𝒎 “𝒄𝒉ế𝒕” 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒉.

4. Post nhiều, liên tục, thời gian giữa hai lần post ngắn khi reach còn ít sẽ làm giảm reach.

5. 𝕲𝖎ậ𝖙 𝖙í𝖙 𝖈â𝖚 𝖛𝖎𝖊𝖜: 𝕹ộ𝖎 𝖉𝖚𝖓𝖌 𝖌𝖎ậ𝖙 𝖌â𝖓, 𝖈â𝖚 𝖑𝖎𝖐𝖊, 𝖈â𝖚 𝖛𝖎𝖊𝖜, 𝖈â𝖚 𝖈𝖑𝖎𝖈𝖐 𝖈ũ𝖓𝖌 𝖘ẽ 𝖇ị 𝖌𝖎ả𝖒 𝖗𝖊𝖆𝖈𝖍.

6. Nội dung copy: Có nhiều post copy concept, content từ page khác sẽ bị giảm reach.

7. 𝒩ộ𝒾 𝒹𝓊𝓃ℊ 𝒸𝒽ứ𝒶 𝓁𝒾𝓃𝓀 𝓈𝓅𝒶𝓂: 𝒩ộ𝒾 𝒹𝓊𝓃ℊ 𝒸𝒽ứ𝒶 𝓁𝒾𝓃𝓀 𝓈𝓅𝒶𝓂 𝓈ẽ 𝒷ị ℱ𝒶𝒸ℯ𝒷ℴℴ𝓀 đá𝓃𝒽 𝒹ấ𝓊.

8. Link tới các website cấm, lừa đảo: Page có post link đến các website cấm hoặc lừa đảo sẽ bị giảm reach.

9. Đối với trang cá nhân thì những nội dung text only vẫn reach bình thường nhưng đối với fanpage sẽ bị giảm reach.

𝟏𝟎. 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐭/𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭: 𝐍ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮ả𝐧𝐠 𝐜á𝐨 𝐧𝐡à𝐦 𝐜𝐡á𝐧, 𝐭ạ𝐨 𝐤𝐡𝐮𝐲ế𝐧 𝐦ã𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 đú𝐧𝐠 𝐝ị𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐜á𝐜 𝐧ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐤ê𝐮 𝐠ọ𝐢 𝐡à𝐧𝐡 độ𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐡à𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢 𝐭𝐡ự𝐜 𝐭ế 𝐬ẽ 𝐛ị 𝐠𝐢ả𝐦 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐡.

11. Repost ads: Nội dung bài đăng lấy lại giống các post đã chạy ads.

12. 𝒞𝒽ứ𝒶 𝓉ừ ℒ𝒾𝓀ℯ, 𝒞ℴ𝓂𝓂ℯ𝓃𝓉, 𝒮𝒽𝒶𝓇ℯ: 𝒞á𝒸 𝓅ℴ𝓈𝓉 𝒸𝒽ứ𝒶 𝒸á𝒸 𝓉ừ 𝓁𝒾𝓀ℯ, 𝒸ℴ𝓂𝓂ℯ𝓃𝓉, 𝓈𝒽𝒶𝓇ℯ 𝓈ẽ ℊ𝒾ả𝓂 𝓇ℯ𝒶𝒸𝒽.

13. Các nội dung lấy từ Page xác minh sẽ bị giảm reach.

14. Post lừa đảo: Các hình thức post lừa đảo để câu view sẽ không có nhiều reach.

Tác giả: Nguyễn Đức Thịnh

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.